Aanmelden.

Een goed besluit. U heeft besloten lid te worden van onze unieke vereniging voor een fantastisch wapen.
Naast de informatie op de web willen wij u nog enkele dingen vertellen. Bijvoorbeeld over de contributie en het lidmaatschap van de KNSA.
Voor het lidmaatschap van onze vereniging dient men in het bezit te zijn van een KNSA-licentie alsmede van het "verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen".

Kosten lidmaatschap SV. .30M1 Nederland:

Ten allen tijde is de volledige contributie verschuldigd.
Het inschrijfgeld en de contributie dienen na ontvangst van de acceptgirokaart binnen een termijn van drie (3) weken te zijn voldaan.
 Verder