Aanmelden.

Een goed besluit. U heeft besloten lid te worden van onze unieke vereniging voor een fantastisch wapen.
Naast de informatie op de web willen wij u nog enkele dingen vertellen. Bijvoorbeeld over de contributie en het lidmaatschap van de KNSA.

Kosten lidmaatschap SV. .30M1 Nederland:

Ten allen tijde is de volledige contributie verschuldigd.
Het inschrijfgeld en de contributie dienen na ontvangst van de acceptgirokaart binnen een termijn van drie (3) weken te zijn voldaan.

Personen die zich bij de SV. .30M1 Nederland als lid aanmelden en nog géén lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), worden automatisch door de SV. .30M1 Nederland aangemeld als lid.

Kosten lidmaatschap KNSA:

Het verschuldigde bedrag voor lidmaatschap van de SV. .30M1 zal gelijktijdig  met het verschuldigde bedrag voor lidmaatschap van de KNSA berekend worden.
 Verder