LAATSTE NIEUWS                                                                                    LAATSTE NIEUWS

E-screener.

Inmiddels heeft minister Grapperhaus de zaak voor twee jaar stilgelegd voor verlof- en jachtaktehouders. En heeft de KNS haar tanden laten zien in een niet mis te verstane brief aan de minister. Ook zijn er indringende vragen gesteld door kamerleden.
Maar intussen is het leed geschied bij menigeen. En hoe cynisch kan het zijn. Vragen in de test: "heeft u wel eens gelogen om iets te bereiken?" Of deze: "geeft u de schuld aan een ander als u fouten heeft gemaakt?" Althans woorden van gelijke strekking.
Heeft de minister c.s. dan het besluit van de Raad van State niet begrepen denk je dan. Wordt het trieste drama van Alphen aan de Rijn niet af gereageerd op jager en sportschutter. Om op de tweede vraag een antwoord te geven. En is de brief van de minster aan de Tweede Kamer dan niet het antwoord op eerste vraag? Graag zouden wij de antwoorden van de minister op bovenstaande testvragen willen zien.

Enfin, ga naar de site van de KNSA en klik in de linker kolom aan: Brief aan de minister. En bezoek eens de site van NOJG en zoek naar vragen  gesteld door
de kamerleden Van Dam en Von Martels  aan de minister van Justitie en Veiligheid.
Gelukkig worden wij niet door iedereen als potentioneel crimineel aangemerkt.


Bent u het ook niet eens met de vernederende e-screener?

Ga naar google en type in:

e-screener-noway

geef het door aan uw medeschutters/jagersBelangrijke mededeling voor M1-schutters i.v.m. nieuwe regelgeving.
Klik hier voor de betreffende tekst.Bestuursfunctie vacant.

Op de ALV gaf onze huidige penningmeester te kennen dat hij vanwege tijd en werk zijn functie als kasbeheerder over wil dragen aan het eind van het jaar.
Het bestuur zoekt aldus een nieuwe penningmeester. Heeft u interesse en wilt u meewerken bij het in stand houden van de unieke club, neem contact op met onze secretaris/penningmeester.


Nieuws ALV 2019.

Zoals voorgesteld door het bestuur werd Frans Hendriks vijfde bestuurslid.
Mr. Walter van Vliet zal het bestuur en de leden adviseren inzake regelgeving wwm. en andere juridische perikelen.
Heeft u vragen op dit gebied, dan kunt u per mail contact opnemen met Walter.  E-mail: juridischadvies@30m1.nl.

GEEN VERZOEKEN OM RECHTSBIJSTAND.

Overigens werd de agenda zonder verdere bijzonderheden afgewerkt en de vergadering op gebruikelijke wijze afgesloten met een funwedstrijd.


 SV.30M1 is wederom in het bezit gesteld van het basiscertificaat.Internationale wedstrijd 2017.

Ondanks een nooit vertoonde inzet en strijdlust van Nederlandse kant, alsmede het gebruik van geavanceerde richtmiddelen gingen ook dit jaar onze gasten er met de hoofdprijs vandoor.
Het verschil was ruim honderd punten. Totaal deelnemers 49 onder wie 20 Nederlanders, 28 Duitsers en een Deen.


  Sfeerfoto van NK te Belfeld . Ook de dames lieten zich niet onbetuigd.


Denemarken.

De ontmoeting met de Denen is weer voorbij. Zoals te verwachten was een gul en gastvrij onthaal.
Een verslag van deze meeting volgt.
Een op het scherp van de snede gehouden strijd leverde drie medaillewinnaars op; Onckels, Staring en Libregts.
Maar al met al een mooie en kameraadschappelijke ervaring die in stand moet blijven en misschien wel
internationaal gezien uitgebreid kan worden.
 

         Zie ook fotoblad


Internationnale wedstrijd Duitsland - Nederland.

De uitnodiging van onze schuttersvrienden in Duitsland is binnen. Aanmelden bij Paul Onckels.
Wij zijn het toch aan onze eer verplicht deze keer de wisselbokaal naar Nederland te halen.
Eens waren wij onverslaanbaar. Zijn we dat nog?
Binnenkort nader bericht hoe te handelen met het vervoer van de wapens.

Het adres van de schietbaan is: Zum Trompeter 20 in Leitmar.

Klik hier voor uitnodiging.


Een traditie hersteld.

Ons lid, dhr. Sjaak Peeters uit Belfeld, heeft voorgesteld een "oude traditie" weer nieuw leven in te blazen.
Zowat vanaf de oprichting tot enkele jaren geleden had de SV.30M1 Nld. een "Depot M1-onderdelen".
Sjaak wil dit depot voor leden van SV.30M1 weer openen. Hetgeen betekent dat hij op niet commerciŽle basis
wil zorgen voor onderdelen.
U betaalt dus de kostprijs. Mooi aanbod toch! Zijn contactgegevens vindt u in de INFO.


Nieuws van de ALV.

   

 

Dhr. van Soest, neemt zijn bokaal voor de derde plaats in ontvangst.

 

 

 

 

 

 Penningmeester Hay Gielen krijgt voor bewezen diensten een cadeaubon.

 

 

 

 

 

 Onze nieuwe penningmeester Dirk Richel. Dirk is voor onze vereniging geen onbekende.
 Al eerder was hij schatbewaarder van onze club.
 Wij wensen Dirk een goede tijd toe binnen het bestuur van SV.30M1 NL.
 

 

 

 


Rectificatie.

In onze INFO is een onjuist telefoonnummer vermeld bij onze bestuurder Jan van Vliet.
Jan is te bereiken onder nummer:

010 2338864 of 0614 213 010.


Voor herladers en zwartkruitschutters.
Vanaf 6 april 2015 moet de aankoopbon van kruit geldt het volgende. In de informatie folder van het ministerie I&M en op de website van de KNSA wordt gesproken over een bewaar termijn van minimaal 3 jaar. Zie http://www.knsa.nl/archief_detail.asp?NieuwsID=456.
PS. misschien een tip voor de registratie; veel bonnen worden op thermisch papier gedrukt. Deze vervagen na verloop van tijd en zijn niet meer leesbaar. Om problemen te voorkomen tijdens controle kan men het beste de bonnen meteen kopieren of in te scannen. Deze tip werd ontvangen van onze medeschutter Joan van Gerwen. Bedankt Joan voor de positieve reactie!

Mededelingen n.a.v. ALV.

 


Certificering.

Door de certificering van onze vereniging zijn wij verplicht een vertrouwensman te hebben.
Voor onze club heeft Jan van Vliet zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen.

Overigens verliep de vergadering soepel en waren geen verdere op- of aanmerkingen. Paul Onckels werd opnieuw gekozen als voorzitter. Er waren geen andere gegadigden.


 

Hebt u vragen over o.a.:

 

                            - De historie van de karabijn in het algemeen en/of de achtergronden van uw eigen karabijn;

                            -De originaliteit van uw karabijn;

                            -Het ĎSchiet- en Wedstrijdreglementí;

                            -Defecten/problemen van uw karabijn;

                            -Specifiek wapentechnische aard; vizier/korrel; afsluiter/uitwerpen; herladen etc.;

 

Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij Martin Derks

e-mail: vragenstaatvrij@30m1.nl


Lidmaatschap opzeggen.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden*.

Opzegging kan alleen voor 1 december van het lopende jaar.

De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan verbonden financiŽle verplichtingen Ė eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan zich door opzegging niet ontrekken aan een besluit waardoor de financiŽle verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijke voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

*Opzegging per mail is ook mogelijk via secretaris@30m1.nl

Schriftelijke opzegging dient te geschieden bij:

Secretariaat

Boskwei 25

9299 HS Zwagerbosch

Zie ook voor verdere informatie artikel 5 van de statuten.Wedstrijd- en schietreglement.

U kunt beschikken over het volledig wedstrijd- en schietreglement van de SV .30M1 Ned.  Een klik op de knop op de pagina Info voor leden.


Startpagina

                                                                                                                                      

Bijgewerkt 02-01-2020