SV.30M1

Nederland


Contactadressen

Voor informatie betreffende de vereniging, organisatie van wedstrijden en andere aangelegenheden:

Voorzitter:

   tel. 00 31 77 3982973

            e-mail voorzitter@30m1.nl

Voor mutaties ledenbestand en secretariaatswerkzaamheden:

    tel.   00 316 38553251   

            e-mail: secretaris@30m1.nl

Zaken betreffende de penningmeester:

    tel. 00 316 26448820

            e-mailadres: penningmeester@30m1.nl

Opgave van advertenties, uitslagen wedstrijden, andere zaken betreffende het clubblad INFO:

  tel. 00 31 77 4661258, 

            e-mail: redactie@30m1.nl

Voor technische en andere vragen aangaande wedstrijden:

    tel. 045-5274663, 

            e-mail: vragenstaatvrij@30m1.nl

Vragen omtrent juridische zaken wwm de M1 betreffende  (GEEN RECHTSBIJSTAND en alleen leden sv.30m1)

            e-mail juridischadvies@30m1.nl