SV.30M1

Nederland


Contactadressen

Voor informatie betreffende de vereniging, organisatie van wedstrijden en andere aangelegenheden:

Voorzitter:

             e-mail voorzitter@30m1.nl

Voor mutaties ledenbestand en secretariaatswerkzaamheden:

            e-mail: secretaris@30m1.nl

Zaken betreffende de penningmeester:

            e-mailadres: penningmeester@30m1.nl

Opgave van advertenties, uitslagen wedstrijden, andere zaken betreffende het clubblad INFO:

            e-mail: redactie@30m1.nl

Voor technische en andere vragen aangaande wedstrijden:

            e-mail: vragenstaatvrij@30m1.nl

Vragen omtrent vertrouwenszaken/juridische zaken wwm de M1 betreffende  (GEEN RECHTSBIJSTAND en alleen leden sv.30m1)

            e-mail juridischadvies@30m1.nl